Wczytuję dane...
Warunki zwrotów

Poniżej znajdziesz informacje od sprzedającego, które były widoczne na stronie oferty w momencie zakupu.

Są one integralną częścią umowy kupna-sprzedaży zawartej między Tobą a sprzedającym i mogą stanowić podstawę ewentualnych przyszłych

roszczeń.

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy: - 14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa: - kupujący

Do pobrania:

Adres do zwrotu:

Smart Group

Narutowicza 1

21-560 Międzyrzec Podlaski

PL

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku,

gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy).

Dodatkowe informacje

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje jedynie Konsumentowi - zgodnie z art.27 Ustawy o

prawach konsumenta.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.” - art.221 kc.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty

otrzymania przesyłki składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z dopiskiem "

Zwrot".

2. Odstępując od umowy sprzedaży można posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od

umowy zamieszczonym poniżej.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu

do umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie,

jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Przesyłkę należy nadać na adres firmy:

Smart Group Leszek Karpiuk

Narutowicza 1

21-560 Międzyrzec Podlaski

oraz podać dokładne dane i numer konta, na które mają zostać przesłane pieniądze.

6. Zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do

Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta

sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

Sprzedawcę).

7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyto w pierwotnej

transakcji. Z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu otrzymania

Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, które nie podlegają zwrotowi.

9. Jeśli przy odbiorze paczka jest uszkodzona prosimy spisać protokół z dostawcą paczki. Natomiast

jeśli przesyłka wysłana pocztą nie dotarła w ciągu 10 dni roboczych prosimy o kontakt – w urzędzie

pocztowym zostanie złożona reklamacja.

10. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Kupującego istnieje możliwość ponownego wysłania

paczki do Kupującego, po uprzednim pokryciu przez niego kosztów z tym związanych tj. przesyłki

towaru do firmy Smart Group . (według cennika Poczty Polskiej lub kuriera),

przepakowania oraz ponownej wysyłki do klienta (według cennika dostawy odpowiadającego danej

aukcji).

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] ..................................... ..................................... .....................................

Ja .......................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej/ych rzeczy: .......................................................................,

numer oferty:......................................................

Data zawarcia umowy:......................................

Data odbioru:.....................................................

Imię i nazwisko:...................................................................

Login Allegro:....................................................................... Adres:.............................................................

......................

Data:...................................................

.......................................................................................................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)